Informacija

Saulės elektrinės iki 30 kW įrengimo seka

1. Teikiama paraiška APVA kompensacijai gauti.

2. Teikiama paraiška prijungimo sąlygoms gauti.

3. Įrengiama saulės elektrinė.

3. Teikiamas prašymas ESO sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis.

4. Pasirašoma gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su ESO.

5. ESO pakeičia elektros skaitiklį.

5. Atliekamas saulės elektrinės paleidimas – derinimas.

Saulės elektrinės iki 30 kW įrengimas užtrunka apie 3 savaites, priklausomai nuo įrengimo vietos, stogo konstrukcijos ESO sąlygų ir kt.